tisdag, april 25, 2006

Kristdemokraterna och fastighetsskatten

Den senaste tiden har det pågått en debatt i skaraborgstidningarna om Kristdemokraternas förslag att avskaffa fastighetsskatten. Jag har fått påhopp om att vår kommunala avgift (som vi vill införa istället för fastighetsskattem) bara är ett nytt namn på samma skatt. Detta är inte sant.

Idag tvingas människor bort från hus och hem för att de inte har råd att betala den årliga fastighets- och förmögenhetsskatten. Detta tycker vi kristdemokrater är oacceptabelt. Vi tycker att det är betydligt bättre att man får betala skatt när man gör en försäljningsvinst och har pengar i handen, än betala en hög årlig skatt när man bor i sitt hus och saknar inkomster från huset.

Vi vill ersätta fastighetsskatten med en kommunal avgift vars storlek avgörs av kommunfullmäktige. Men avgiften får aldrig överstiga 2800 kronor och den får inte heller överstiga kommunens totala kostnader för fysisk planering, räddningstjänst och gatuunderhåll.