onsdag, april 26, 2006

Högskolan i Skövde

Utbildningsminister Pagrotsky sätter ett stopp för att fler universitet bildas. Därmed sätter utbildningsministern punkt för en vidare utveckling av Högskolan i Skövdes forskningsöverbyggnad.

År 2003 ansökte Högskolan om att få statsanslag för forskning och forskarutbildning inom tekniskt vetenskapsområde hos den socialdemokratiska regeringen, en utveckling som också kan ses som ett steg mot att bli ett universitet.

Lagom inför stundande valrörelse går utbildningsministern ut och ger beskedet att det inte blir fler universitet i Sverige, för att slippa att frågan i valrörelsen. Den socialdemokratiska regeringen hindrar nu effektivt duktiga högskolor från att bli något mer än regionalpolitiska landsbygdsskolor. Högskolor hindras från att etablera forskarutbildning, trots att den svenska forskningen är ett fundament för Sveriges framtida försörjning.

Läs mer här

Foto: his.se