onsdag, april 19, 2006

12 300 förlorade jobb sedan 2002

Reringen fortsätter att hamra in budskapet att det går bra för Sverige, så också i regeringens vårproposition som Per Nuder presenterade igår. Sanningen är istället att det går bra för delar av Sverige. Vi kan tex glädjas åt en stark världskonjunktur och en svensk exportindustri som kan och vet att utnyttja möjligheterna. Det går mindre bra för långt fler än en miljon människor i arbetsför ålder som av skilda skäl inte går till jobbet.

I februari 2006 var 3.721.400 svenskar i åldrarna 16-64 år anställda på hel- eller deltid, enligt Statistiska centralbyrån. Motsvarande siffra i februari 2002 var 3.733.700 personer. 12.300 riktiga jobb har således gått förlorade under de senaste fyra åren. Om vad vänsterkartellen vill göra för att skapa fler riktiga jobb sades dessvärre ingenting om gårdagens riksdagsdebatt.