måndag, april 10, 2006

Ge folket makt över landsbygden!

Varför ska makteliten i Stockholm bestämma vad som är bäst för landsbygden? Ge istället landsbygdsborna i Skaraborg själva de verktyg som behövs för att förbättra sina villkor.

Kristdemokraterna har presenterat ett nytt landsbygdsprogram där vi tar ett helhetsgrepp över de frågor som har stor betydelse för att dem som bor på landsbygden.

Några av våra förslag är:
  • Sänk momsen på bensin och andra drivmedel från 25 till 12 procent.
  • Ge kommunerna full beslutanderätt över strandskyddet.
  • Låt regionerna och kommunerna själva bestämma över hur medlen från EU:s strategifonder ska användas.
  • Återsäll det statliga stödet till Folkrörelserådet hela Sverige ska leva.
  • Överför ansvaret för lantbrukets djur från Djurskyddsmyndigheten till Jordbruksverket.
  • Låt avgifterna för rutininspektioner vara återhållsamma. De skall endast tas ut för tillsynsbesök som verkligen äger rum. Avgifterna för förnyade inspektioner till följd av avvikelser från regelverket skall ej överstiga ett rimligt självkostnadspris för en kommun.
  • Fördubbla anslagen för att marknadsföra Sverige som turistnation till 100 miljoner kronor per år.
  • Slopa fastighetsskatten.
  • Kommunalisera polisen.

Läs hela programmet här: