fredag, april 07, 2006

Se över tillsynen för giftormar!

En ihjälfrusen kobra har hittats i en park i Falköping. Enligt polisen har ormen troligtvis tillhört någon som saknat tillstånd för att inneha giftormar.

För att få importera ormar krävs tillstånd från Jordbruksverket. Det krävs också berörda kommuners tillstånd för att få inneha ormar inom detaljplanerat område. Men enligt polisen är mörkertalet om antalet giftormar i svenska hem mycket stort. Det är inte ovanligt att vi i våra dagstidningar kan läsa om ormar som kommit lös eller försvunnit. Det finns därför anledning att tro att det finns en stor okunskap om hantering av giftormar.

Tanken på att det kan finnas giftormar i parker och andra grönområden där människor och husdjur vistas är mycket skrämmande och det står klart att någonting måste göras. Jag har idag frågat jordbruksministern och hon tänker agera. Jag hoppas så.

Foto: kgaj.com.pl

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

Tanken på att hitta giftormar i parkerna är läskig. Bra jobbat!

2:09 em  

Skicka en kommentar

<< Home