fredag, februari 23, 2007

Humanitära behov måste styra JAS - inte PR!

Pressmeddelande:

- Det är orimligt att bedriva en utrikespolitik där svenska försvarsmaktens materiella behov styr. Bedömningskriterierna över hur exempelvis JAS-planen ska användas måste först och främst vara av humanitär karaktär, och aldrig låta sig styras av träningsbehov eller PR-möjligheter.

Det säger Holger Gustafsson, kristdemokratiskt riksdagsledamot i utrikesutskottet, i en kommentar till att den svenska försvarsledningen signalerat att den vill använda JAS Gripen i Afghanistan och i Afrika i PR-syfte.

- Självklart måste en militär bedömning till huruvida det föreligger behov av flygunderstöd till svenska förband. Om så är fallet måste svenska plan kunna användas, likaväl som utländska. Men i de resonemang som förs i den svenska försvarsledningen föreligger en risk att man anpassar svenska militära insater utomlands utifrån vilka vapen man vill träna eller visa upp, fortsätter Gustafsson.

- För att Sverige fortsatt skall ha hög utrikespolitisk trovärdighet internationellt måste kommersiella argument för att motivera användningen av JAS Gripen måste lämnas åt sidan, avslutar Gustafsson.