torsdag, februari 15, 2007

Tågresenärer har rätt till mobiltäckning!

Pressmeddelande
Stockholm 15 februari 2007

- Som ägare och ansvarig för Västra stambanan bör staten ta det fulla ansvaret för en väl fungerande mobiltelefonkommunikation utmed de mest trafikerade tågsträckorna i vårt land. Längs våra större landsvägar är det oftast inget problem att kommunicera i mobiltelefon med en god täckning. Därför är det en skam att det samma inte gäller vid resa med tåg på Sveriges viktigaste tåglinje, Västra stambanan.

Det sade den kristdemokratiske riksdagsledamoten Holger Gustafsson i en kommentar till den skriftliga fråga han under fredagen lämnade in i ämnet, till infrastrukturminister Åsa Thorstensson.

- Varje dag reser hundratals personer på denna sträcka med stora behov att kunna förbereda sina möten och beslut både mot resmålet och mot hemorten. Efter många års veckopendlande är det min personliga erfarenhet att tågresenärer tvingas inleda mobilsamtalet med att upplysa om att man sitter på tåget och att därför kan samtalet brytas när som helst, fortsätter Gustafsson.

- Som ägare till både SJ och Telia bör staten ha alla tekniska och ekonomiska förutsättningar att se till att mobiltelefontrafiken fungerar utmed hela sträckan mellan Göteborg - Stockholm, också genom bergtunnlarna mellan Södertälje och Stockholm. Därför kräver jag nu infrastrukturministern på svar om vilka åtgärder hon avser att vidta för att säkerställa fungerande mobiltelefonkommunikation utmed Västra stambanan, avslutar Gustafsson.