onsdag, april 09, 2008

Regeringen måste uppmärksamma de kristna minoriteterna i Irak

Pressmeddelande
Stockholm 9 april 2008- Sveriges regering måste vidta kraftfulla åtgärder för att skydda de kristna minoriteterna i Irak och Mellanöstern. Under helgen som gick mördades en assyrisk präst tillhörande den Syrisk Ortodoxa kyrkan i Bagdad av okända gärningsmän. Tiotusentals kristna kaldéer, syrianer och assyrier befinner sig på flykt från Irak som en följd av det våld som dagligen förföljer kristna minoriteter.

Det säger Holger Gustafsson, kristdemokratisk riksdagsledamot i utrikesutskottet, i en kommentar till Turkiets militära intervention i norra Irak.

- Helgens mord är ännu ett uttryck för ökad terror mot kristna i Mellanöstern. För att kontra det senaste årets positiva utveckling i Irak trappar nu fanatiska krafter upp våldet och riktar det mot en utrotning av Iraks ursprungsbefolkning; de kristna minoriteterna.

- Från 2003 till 2008 har 48 kyrkor attackerats, bombats, bränts och förstörts. I januari 2008 utfördes sju koordinerade attacker mot kyrkor och kloster. Assyriska barn, munkar och nunnor har blivit halshuggna, kidnappade, och mördade. Mark och egendom har konfiskerats, företag förstörts.

– Över hela Mellanöstern avfolkas städer och byar på kristna minoriteter. Genom terror och trakasserier i flera länder med regimers goda minne drivs kristna på flykt. Landkonfiskationer, angrepp mot kyrkor, tortyr, misshandel, kidnappningar, tvångsäktenskap med muslimska män utgör bara en del av den långa lista som utgör exempel på den organiserade terrorn mot kristna i området. Regeringen måste reagera med kraft, exempelvis inom ramarna för EU för att få ett stopp på detta, avslutar Gustafsson.