tisdag, februari 19, 2008

Ett gyllene tillfälle för förändring i diktaturens Kuba

2008-02-19

– Det är glädjande att Castro äntligen lämnat över makten efter att ha styrt Kuba med diktatorisk järnhand sedan 1959. Resultatet av Castros regim har varit extrem fattigdom, politiskt förtryck, massflykt, havererad ekonomi och en kollaps för allt vad demokrati och mänskliga rättigheter heter. Omvärlden har nu chansen att driva på för att hjälpa det kubanska folket att nå frihet, demokrati och övriga efterlängtade reformer.


Det säger Holger Gustafsson, kristdemokratisk riksdagsledamot i utrikesutskottet, i en kommentar till att Kubas diktator Fidel Castro meddelade sin avgång.


– På senare år har förtrycket på Kuba ökat i omfattning. Alliansregeringen har visat att man avser agera med ökad tydlighet i Kubafrågan och Kuba nämndes som ett prioriterat land i både regerings- och utrikesförklaringen. I en första fas måste de politiska fångarna friges. På Kuba har ett förslag till resolution inför FN:s råd för mänskliga rättigheter tagits fram av oppositionens företrädare, som säger att varje politisk fånge och samvetsfånge som idag finns fängslad på grund av sina åsikter måste släppas. Om regeringen menar allvar med sin höga ambition om Kuba kan ingen signal vara tydligare än att vara det land som initierar ett samtal om detta resolutionsförslag i FN, säger Gustafsson och fortsätter:


– Sverige måste vara pådrivande för att EU ska prata med en röst i Kubafrågan. Spanien och de övriga sydeuropeiska länderna har på många sätt sett till att mjuka upp EU:s hållning gentemot Kuba. Sverige måste ta täten för att återföra EU till en enad och skarp hållning i kraven på mänskliga rättigheter.