torsdag, januari 17, 2008

Ge svensk idrott och kultur bättre villkor

- I Sverige kan en "gästarbetande" elitidrottare eller artist arbeta med reducerad inkomstskatt under 6 månader. Därefter måste de flytta från Sverige under 6 månader innan en ny period kan påbörjas. Inom andra EU-länder kan en person vara verksam i tre år med lägre beskattning. Det är dags att Sverige också inför sådana regler.

Det säger Holger Gustafsson, riksdagsledamot (kd) med anledning av att han på torsdagen lämnade in en skriftlig fråga till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth om vad hon avser göra för att jämställa svenska idrottsklubbar och kulturinstitutioner med de i andra EU-länder.


- Att ha likadana regler som andra EU-länder skulle gynna svensk idrott och kultur men skulle också underlätta den fria rörligheten inom EU, menar Holger Gustafsson.

Frågan bifogas här i sin helhet:
Jämställ svenska idrottsklubbar och kulturinstitutioner med andra EU-länders

Inom idrottsrörelsen kan man, liksom inom kulturlivet, ha idrottsmän/artister som ”gästarbetare” från länder utanför EU som åtnjuter en reducerad inkomstbeskattning på erhållen lön. Skatten är 15 procent på lönen och ingen arbetsgivaravgift. Denna förmån är i Sverige begränsad till en arbetsperiod på 6 månader. Därefter måste de flytta från Sverige under en period på mer än 6 månader innan en ny förmånsperiod kan påbörjas. Inom andra EU-länder gäller regeln att idrottsmannen/artisten kan vara verksam i landet under 3 år med lägre beskattning. Den fria rörligheten inom EU skulle underlättas om vi i Sverige hade lika bestämmelser som övriga EU. Dessutom skulle vi med ett ökat utbyte kunna utveckla såväl svensk idrott som kultur.

Vad avser statsrådet göra för att jämställa svenska idrottsklubbar och andra kulturinstitutioner med sina motsvarigheter inom andra EU-länder?

För mer information:

Holger Gustafsson
Riksdagsledamot för Skaraborg
mobil. 0703-459345