måndag, februari 18, 2008

Kd driver på regeringen i pensionärsfrågor

Publicerad i Mariestads-tidningen 18/2-08

Vi kristdemokrater har alltid engagerat oss för en hög profil när det gäller äldre personers situation. Vi känner stort ansvar för att säkerställa rätten till obruten hög värdighet för alla åldrar och inte minst för pensionärer och äldreäldre. Utifrån detta engagemang i äldrefrågor är vi naturligtvis oerhört glada och stolta att kristdemokraten Maria Larsson är regeringens äldreminister. Vi vet också att det förpliktigar oss till ansträngningar.

Värdighetsgaranti
Regeringens utredare kommer under våren att presentera ett förslag till värdighetsgaranti inom äldreomsorgen. Ett mycket viktigt steg för en bättre omsorg där äldre skall känna trygghet och veta vad de har rätt att förvänta sig i form av stöd och kvalité från samhället.

Äldreboende
Regeringen satsar stora resurser på att bygga nya äldreboenden och på högre kvaliteten inom äldreomsorgen. Göran Persson talade på sin tid om att satsa tio miljarder under tio år på äldreomsorgen. Han ville därmed satsa en miljard per år. Alliansregeringen talar möjligen mindre, men vi gör mer genom en dubbelt så stor satsning! Vi satsar nu två miljarder extra per år inom äldreomsorgen, eller totalt åtta miljarder under mandatperioden. Det är bra men det behövs mer och det behövs ett alternativt mellanboende med anpassad service.

Pensionerna
Pensionerna är en oerhört viktig fråga som berör allt fler i vårt land. Den viktigaste grundprincipen som gäller är att ju fler vi är i arbete ju högre pensioner kan betalas ut. Så fungerar det nya pensionssystemet. Pensionerna räknas nu upp med högre belopp än på många år. Alliansens politik och arbetslinje gynnar inte enbart alla som är i arbetsför ålder utan också pensionärerna.
I genomsnitt räknades pensionerna upp med 2 000 kronor 2005. Prognosen för 2008 är ca 4 000 kronor extra. Prognosen för 2009 är ca 6 000 kronor extra, en glädjande utveckling.

Prioriterad grupp
En grupp som ofta glömmas bort i den svenska debatten är äldre ensamstående kvinnor. De har en allt för låg pension att leva på. Regeringen tar frågan på mycket stort allvar. Redan i fjol höjde man bostadstillägget för dessa pensionärer.
Vi kristdemokrater är inte nöjda med detta. Vi vill gå vidare och snarast under mandatperioden höja garantipensionen för de personer som har den lägsta pensionen. Det är ytterst en fråga om både respekt och jämställdhet.
Då jag återkommande tar upp frågan med socialminister Göran Hägglund, försäkrar han att detta är en för kristdemokraterna prioriterad fråga i regeringsarbetet.