torsdag, april 10, 2008

Till Sydafrika för att tala om den nya svenska biståndspolitiken

Pressmeddelande
Stockholm 10 april


Holger Gustafsson till Sydafrika för att tala om den nya svenska biståndspolitiken

- Den 12 - 18 april åker en delegation från Sveriges riksdag till Interparlamentariska unionens (IPU:s) församling i Kapstaden, Sydafrika. Jag kommer där hålla ett anförande om Sveriges nya biståndspolitik. Det känns oerhört stimulerande att få mötas i ett  sammanhang där vi trots olika förutsättningar samlas och diskuterar den viktigaste utmaning vi står inför, att bekämpa fattigdomen.

Det säger Holger Gustafsson, kristdemokratisk riksdagsledamot i Skaraborg och vice ordförande i riksdagsdelegationen.

Riksdagens pressmeddelande bifogas nedan.

För mer information:

Holger Gustafsson
Riksdagsledamot för Skaraborg
mobil. 0703-459345

Interparlamentariska unionens 118:e församling hålls i Kapstaden, Sydafrika, den 13-18 april

Under tiden den 13-18 april 2008 arrangerar det sydafrikanska parlamentet IPU:s, Interparlamentariska unionens, 118:e församling i Kapstaden. Ca 600 parlamentariker från 100 länder förväntas delta. Den svenska delegationen leds av förste vice talman Jan Björkman (s). De övriga svenska parlamentarikerna som deltar är: Inger René (m), Krister Örnfjäder (s), Holger Gustafsson (kd), Ulf Nilsson (fp), Gustav Blix (m) och Marianne Berg (v).

Huvudämnet för generaldebatten är:
– Fattigdomsbekämpning

Inom olika utskott diskuteras följande teman:
– Individens integritetsskydd kontra staters säkerhet
– Parlamentarisk kontroll av biståndsmedel
– Migrantarbetares villkor och människohandel

Parallellt med konferensen ordnar den globala organisationen för parlamentens högsta tjänstemän, generalsekreterarassociationen, ASGP–Association of Secretaries General of Parliaments, ett möte. ASGP leds för närvarande av riksdagsdirektör Anders Forsberg.

För ytterligare information kontakta
Inger René (m), ordförande i riksdagens IPU-delegation, mobil 070-671 54 48
Eva Brolin, sekreterare för riksdagens IPU-delegation, mobil 070-609 67 39

Bakgrund IPU
Interparlamentariska unionen bildades 1889 och har som mål att främja kontakterna mellan parlamentariker och verka för fred och internationell samverkan. IPU har för närvarande 147 medlemsparlament. Huvudkontoret ligger i Genève och ett mindre kontor i New York då organisationen sedan 2002 är permanent observatör i FN.