torsdag, juni 05, 2008

Lägre fastighetsavgift för pensionärer

Pressmeddelande
Stockholm 5 juni 2008


– 11400 pensionärer i Västra Götaland får sin fastighetsavgift reducerad. Detta är mycket välbehövligt då många pensionärer idag har svårt att få ekonomin att gå ihop.

Det säger Holger Gustafsson, riksdagsledamot från Skaraborg, i samband med att Kristdemokraterna frågat Riksdagens Utredningstjänst om hur många ålderspensionärer i varje län som får sin kommunala fastighetsavgift reducerad enligt proposition 2007/08:156.


– Vi har äntligen blivit av med den gamla orättvisa fastighetsskatten som bland annat berodde på grannars försäljning till förmån för en lägre kommunal avgift med ett maxtak på 6000 kronor. Nu genomför alltså regeringen ytterligare förbättringar genom att begränsa avgiften för de pensionärer som har låga pensioner, fortsätter Holger Gustafsson.

– Detta berör också förtidspensionärer. I Sverige är det sammanlagt tiotusentals pensionärer som berörs av detta, avslutar Holger Gustafsson.