torsdag, maj 22, 2008

Höjda pensioner - nu är det dags

publicerad i Mariestads-tidningen 22/5

En av tre svenskar i arbetsför ålder tror att de kommer klara sig dåligt på sin framtida pension. Oron är speciellt stor bland LO-medlemmar, bland kvinnor och bland offentliganställda. Det visar en undersökning som kristdemokraterna låtit opinionsinstitutet Synovate genomföra.

Måste tas på allvar
Den här oron måste vi politiker ta på stort allvar. Trygghet inför ålderdomen är en viktig del av den svenska välfärden. Man ska kunna vara trygg när det gäller ekonomin på äldre dagar. Det är hög tid att ekonomiskt stärka situationen för pensionärerna. För oss kristdemokrater är det av högsta prioritet. Man ska också kunna vara trygg i förvissningen att det finns god vård och plats på äldreboendet.

Bättre villkor för våra äldre är en hjärtefråga för kristdemokraterna. Vi gick till val på höjd garantipension, förbättrat bostadstillägg och höjt grundavdrag för samtliga ålderspensionärer. Vår ambition är att alla pensionärer ska få det bättre ekonomiskt och det gäller särskilt de med de minsta marginalerna. Förbättringar av bostadstillägget har genomförts. Nu har vi också nyligen fått ett uttalat löfte av hela regeringen att det i budgeten i höst kommer förslag för att ”förbättra de ekonomiska villkoren för i första hand de sämst ställda pensionärerna”.

Jobbpolitiken ger resultat
Pensionerna är en oerhört viktig fråga som berör många i vårt land. Grundregeln som är viktig att komma ihåg är att ju fler som kommer i arbete, desto högre pensioner. Så fungerar det nya pensionssystemet. Pensionerna räknas nu upp med högre belopp än på många år. Därför gynnar alliansens jobbpolitik inte bara dem i arbetsför ålder utan även pensionärerna.

Men höjningarna som följer av en stark ekonomisk utveckling under de närmaste åren räcker inte. Många pensionärer, i synnerhet äldre ensamstående kvinnor, har mycket små ekonomiska marginaler. Det här är en grupp som många gånger har svårt att föra sin talan. Och inte särskilt många opinionsbildare, debattörer och politiker bemödar sig om att göra det i deras ställe.

Äldre och oftast kvinnor

Därför måste vi nu stärka situationen ekonomiskt för pensionärerna, i synnerhet dem med lägst pension. Det handlar ofta om kvinnor över 75 år. I den här gruppen finns många som endast får garantipension. De får betala ett högt pris för uteblivna ATP-poäng, trots att de utfört massor av arbete i hem och jordbruk, inom vård och omsorg. Vi kristdemokrater tycker att detta pris är alldeles för högt. Nu är det dags för dem att få ta del av en inkomstförstärkning.

Kristdemokraterna

Fler människor i arbete, stabila statsfinanser, bättre kvalitet i äldreomsorgen och nu också mer pengar i plånboken för våra äldre. Så ser kristdemokraternas strategi ut för att skapa ett schystare och tryggare Sverige.