onsdag, maj 14, 2008

Bättre tandhälsa i Sverige

Publicerad i NLT 14/5 -08


När, 1 juli 2008
Med Göran Hägglund(kd) som ansvarig minister genomförs den nya tandvårdsreformen. Från och med 1 juli 2008 kommer staten att årligen avsätta drygt sex miljarder till tandvården. Det är dubbelt så mycket som dagens statliga tandvårdsstöd.

Vi i alliansen gick bland annat till val med ett tydligt löfte om en stor tandvårdsreform. Nu blir den verklighet. Reformen kommer att innebära att de Skaraborgare som idag inte har råd att gå till tandläkaren nu kan göra det. Vi kommer att få se en generellt sett bättre tandhälsa i hela Sverige.

Gäller alla
Tjugo procent av den vuxna befolkningen går inte till tandvården, trots att de tycker sig ha behov av det. Den främsta orsaken är ekonomin. Vi vet att många unga vuxna avstår från tandläkarbesök. Det är en åldersgrupp där de flesta inte har tandproblem idag, men utan regelbundna besök hos tandvården riskerar detta naturligtvis att förändras. Hos många äldre ser problemen annorlunda ut. Stora tandproblem uppkommer i regel längre upp i åldrarna. Många har svårt att betala för omfattande behandlingar. Man är rädd för att besöka tandläkaren, kanske inte främst för att det gör ont i munnen, utan för att det gör ont i plånboken.

Nya reformen
Tandvårdsstödet består idag av flera system som inte samspelar och är svåra för patienten att förstå. I korthet innebär det nya förslaget att dagens krångliga system ersätts av en reform i två delar. Det är dels en så kallad tandvårdscheck, dels ett skydd mot höga kostnader för dem med de allra största behoven.

Tandvårdschecken är tänkt för den viktiga förebyggande vården och kommer att passa de flesta. Alla vuxna får en check på 300 kronor att använda till regelbundna tandvårdsbesök vartannat år. De i åldrarna 20-29 år och de över 75 år, får 600 kronor vartannat år. Målet är att fler regelbundet ska gå till tandläkaren.

Den andra delen av reformen är ett skydd mot höga kostnader. I och med reformen kommer de med stora tandvårdsbehov äntligen kunna få de behandlingar de behöver. Reformen innebär att patienten ersätts efter sitt tandvårdsbehov och inte efter ålder, vilket är helt rimligt.
Skyddet ger 50 procents statlig ersättning för kostnader mellan 3 001 och 15 000 kronor och 85 procents statlig ersättning för kostnader över 15 000 kronor.

Det genomförs också en satsning för att stärka patienternas ställning. Till exempel kommer det att bli lättare att jämföra priser, liksom att ställa större krav på att tandvården när det gäller tydlighet i kommunikationen med patienten.

Tandvårdsreformen är efterlängtad. Socialdemokraterna talade ofta om behovet men vi kristdemokrater tillsammans med alliansen gör nu något i praktiken.