tisdag, augusti 19, 2008

LSS är en oerhört viktig rättighetslagstiftning

Publicerad måndag, 18 augusti 2008 På lidkopingsnytt.nu


Svar till Ove Nordström på Lidköpingsnytt 11/8

Ove Nordström frågar mig hur jag ställer mig till det nya förslaget om förändringar av LSS som LSS-kommittén kommer att presentera.Saken är den att betänkandet inte kommer att presenteras förrän i slutet av augusti så det är tyvärr svårt för mig att svara på den frågan innan dess.

Det som kan sägas är att kommittén tillsattes av den förra regeringen 2004 och består av företrädare för alla riksdagspartier samt företrädare för handikapporganisationerna genom HSO. Den nuvarande regeringen har inte ändrat något i direktiven för kommittén.

För mig som kristdemokrat är det naturligtvis oerhört viktigt att LSS fungerar i praktiken och värnar den enskildes rättigheter.
Idag vet vi att det kan se väldigt olika ut för människor beroende på var i landet de bor i fråga om vilket stöd man som funktionshindrad får. Detta är inte acceptabelt och det är bland annat detta som nu också ses över.

LSS är en rättighetslagstiftning som måste fungera väl i praktiken och jag ser fram emot att få ta del av kommitténs förslag i sin helhet.

Här kan ni läsa insändaren som ovanstående är ett svar på.