onsdag, april 29, 2009

EU är ett föredöme i världen

publicerad i Lidköpingsnytt 29/4 -09

Historien talar sanning

Vi måste lära oss av historien. Efter två världskrig stod fred i fokus och EU blev ett fredsprojekt. Oerhört mycket har hänt sedan EU bildades 1957 och kalla kriget fick sitt slut i början av 1990-talet. Östutvidgningen av unionen och det nya unionsfördraget (Lissabonfördraget) visar att utvecklingen i Europa saknar motsvarighet i andra delar av världen. Ingen annanstans har olika länders ekonomi och lagstiftning utvecklats som i Europa. I arbetet med att sprida demokratiska ideal och ge stöd till unga demokratier har unionen successivt utvidgats. Under 1980-talet gällde det Grekland, Spanien och Portugal, under inledningen av 2000-talet gällde det länder som lidit under kommunistiskt förtryck.

Framgångssaga
Utvidgningsprocessen är EU:s största framgångssaga. Genom att erbjuda länder medlemskap, och ge stöd på vägen dit för att uppnå kraven, har EU hjälpt en rad länder att gå från diktaturer till öppna levande demokratier. Utvidgningen har också visat sig vara EU:s absolut effektivaste redskap för att främja säkerhet och stabilitet i våra grannländer och därmed i hela den europeiska kontinenten. Att skyddet av mänsklig värdighet, mänskliga rättigheter, frihet och tolerans är några av europasamarbetets absoluta grundvärderingar. Dessa hör per definition till den Europeiska gemenskapens avgörande kännetecken.

Tryggare och säkrare

EU ska principfast och slagkraftigt hävda fred och frihet, trygghet och rättvisa – i hela världen. Enskilda personer, familjer, kommuner, regioner och nationalstater räcker inte längre. Inom flera områden måste EU agera gemensamt och kraftfullt, för att världen ska kunna bli tryggare och säkrare för oss alla på den globala arenan. I vår del av världen är EU den gemenskap och maktfaktor som gör oss handlingskraftiga globalt och regionalt i Europa, och som vi bör använda.

Vi vet att respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter är en förutsättning för fred och stabilitet i alla samhällen. Som en global aktör har EU ett särskilt ansvar att främja och skydda de mänskliga rättigheterna. Dessa krav ställer vi Kristdemokrater på alla nya medlemsländer och naturligtvis också på EU:s eget agerande i vår omvärld. Genom att erbjuda samarbete och medlemskap kan EU ställa omfattande krav påansökarländer, bland annat i fråga om respekt för mänskliga rättigheter, skydd för minoriteter, miljöåtgärder, gränstvister och förstås även ekonomiska reformer.

Kristdemokraterna

Det är därför vi kristdemokrater är så tydliga med att utvidgningen av EU bör fortsätta. Vi tycker inte att man i dagsläget ska fastställa var gränserna för EU:s utvidgning ska dras. Den värdemässiga samhörigheten får avgöra vilka europeiska länder som blir medlemmar. Inom den närmaste tioårsperioden kommer EU:s medlemsantal förmodligen att öka ytterligare, och unionens gränser i öst/sydöst kommer att flyttas närmare potentiella konfliktområden. Nästa steg är integrering av länder på Balkan som bara för några få år sedan var skådeplatsen för vidriga grymheter och krigshandlingar. Ett medlemskap skulle gynna deras och därmed hela Europas säkerhet. Med ett större EU som står upp för skyddet av mänsklig värdighet, mänskliga rättigheter, frihet och tolerans ger oss inte bara ett tryggare EU utan också en tryggare värld.

Holger Gustafsson (Kd), talesperson för Kristdemokraternas EU-politik och kandidat till Europaparlamentet 7 juni