fredag, april 03, 2009

Den röd-gröna vänsterkartellen

Finansminister Anders Borg rapporterar om Konjunkturinstitutets ekonomiska rapport och regeringens bedömning över finanskrisens och lågkonjunkturens konsekvenser de närmaste åren. Regeringens åtgärder består i både en expansiv ekonomisk politik för ökad konsumtion och en kratfull beredskap för ökad arbetslöshet och med ett fast ansvar att förhindra ett skenande budgetunderskott med höga räntor som konsekvens.
Det är häpnadsväckande att samtidigt höra Socialdemkraternas talesperson i ekonomiska frågor Thomas Östros orera dramatiskt om att regeringen är passiv och gör alldelse för lite. Den röd-gröna vänsterkartellen har ingen egen politik att erbjuda men ändå krävs mer av allt. Svenska medborgare kan vara tacksamma att Östros inte sitter i regeringsställning med ansvar i dessa ekonomiskt svåra tider.