onsdag, april 22, 2009

Riksdagsfråga om Vänerns reglering har besvarats: Vattennivån i Vänern måste upprätthållas


- Det är angeläget att alla möjliga åtgärder prövas för att upprätthålla Vänerns fysiska vattennivå, också att spränga en tunnel mot havet för att kunna tappa övervolymer vid de tillfällen då dessa uppstår. Vänerns förutsättningar för fiske, turism,friluftsliv och yrkessjöfart får inte äventyras säger Holger Gustafsson (kd) från Kållandsö, i en kommentar till regeringens svar. Vidare anser Gustafsson att de stora naturvärdena runt Sveriges största insjö måste vägas mot kostnaden för en tunneutbyggnad mot havet.


- Infrastrukturminister Åsa Torstensson menar i svaret att hon ser behov av att finna en långsiktig lösning för att förhindra framtida översvämningar samtidigt som hon delar oron för hur de åtgärder som kan komma att krävas påverkar förutsättningarna för fiske, turism, friluftsliv och yrkessjöfart på Vänern. Hon menar att regeringen följer denna fråga noga och samtliga effekter av de föreslagna åtgärderna kommer att beaktas inför framtida beslut. Ett förslag från Transportstyrelsen kommer tidigast i sommar.

- Det är bra att infrastrukturnminister Åsa Torstensson delar oron för konsekvenserna av en sänkning av vattennivån i Vänern. Jag förväntar mig dock nu att regeringen verkligen på alla sätt prövar att hitta en lösning och att detta görs skyndsamt, avslutar Holger Gustafsson

Hela svaret
Hela frågan