måndag, april 06, 2009

Bevara vattennivån i Vänern

- En sänkning av vattennivån i Vänern skulle få stora ekonomiska konsekvenser för handelssjöfarten och mycket negativa konsekvenser för en omfattande och växande turism och friluftsliv runt Vänerns stränder. Det säger Holger Gustafsson, med anledning av att han idag har lämnat in en skriftlig fråga till infrastrukturminister Åsa Torstensson.

- Information från Sjöfartsverket ger vid handen att det förs diskussioner om att minska djupgåendet för yrkessjöfarten på Vänern. Skälet uppges vara att förbättra säkerheten. Värt att påpeka är dock att nuvarande djupgående har används i flera tiotals år utan att någon olycka har orsakats av det. Ett annat möjligt skäl som diskuteras är behovet av en sänkning av Vänerns vattennivå för att motverka eventuella översvämningar runt Vänern inför kommande klimatförändringar.

- Eftersom en sänkning av vattennivån skulle få långtgåemde konsekvenser för handelssjöfarten, fiskarna, turismen, friluftslivet och sysselsättningen runt Vänern har jag frågat Åsa Torstensson vad hon avser göra för att behålla vattennivån i Vänern.