fredag, april 03, 2009

Arbete för kärnvapennedrustning

Under tiden 5-10 april 2009 står det etiopiska parlamentet värd för Interparlamentariska unionens, IPU:s, 120:e församling i Addis Abeba. Konferensen samlar 1000 delegater från ett 100-tal länder. Den svenska delegationen leds av tredje vice talman Liselott Hagberg (fp).

Huvudtemat för debatten är fred, demokrati och utveckling i tider av kris. Inom olika utskott diskuteras följande teman:

- Kärnvapennedrustning och provstoppsavtal

- Klimat, hållbar utveckling och förnyelsebar energi

- Yttrandefrihet och rätten till information

Under konferensen komer jag att fokusera på Kärnvapennedrustning i tal och kommittearbete som tillsammans med klimatfrågan är viktaga överlevnadsfrågor globalt.