tisdag, mars 24, 2009

Rörliga löner och bonusar

Bra att regeringen nu stoppar rörliga löner och bonusar för chefer och ledningsgrupper i statliga företag och fondförvaltare.
Det som förvånar mig mest är den brist på gott omdöme som uppenbarligen drabbar många personer i ledande befattningar. Stark egoism i kombination med svag kontakt med allmänhetens värderingar leder till att man inte kan hantera kundernas och medborgarnas förtroende. Detta är en så allvarlig brist på kompetens att det är svårt att förstå hur man fått styrelsens uppdrag att vara chef.