onsdag, september 02, 2009

Fem års fängelse för att ha bloggat

- Jag följer med stor oro utvecklingen i Azerbajdzjan. Den går helt åt fel håll. På senare tid har det rapporterats om allt större inskränkningar i yttrande-, press-, förenings- och mötesfriheten i Azerbajdzjan. Ett tydligt exempel på detta är gripandet och häktandet av de två unga azeriska bloggarna Adnan Hacizadeh och Emin Milli.

De sade Holger Gustafsson, riksdagsledamot i utrikesutskottet och Europapolitisk talesperson för Kristdemokraterna.


- Emin Milli och Adnan Hacizadeh är typiska offer för den intolerans mot oliktänkande som råder i dagens Azerbajdzjan, de har dömts till en orimligt lång häktningsperiod på 2 månader och riskerar ett flerårigt fängelsestraff enbart för att de utnyttjat sin rätt till yttrandefrihet. Yttrandefriheten skyddas inom ramen för artikel 10 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och artikel 19 i Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. Azerbajdzjan har undertecknat båda dessa avtal men bryter nu tydligt mot dem.

- Sverige som nu har EU:s ordförandeklubba värnar att länder världen över följer de gemensamt överenskomna reglerna om demokratiskt styre, rättssäkerhet, rättsväsendets oberoende och respekten för mänskliga fri- och rättigheter. Jag kommer noga att följa utvecklingen i Azerbajdzjan, avslutar Holger Gustafsson.