måndag, augusti 17, 2009

Nu är det pensionärernas tur

Publicerad på Lidkopingsnytt.nu måndag, 17 augusti 2009

Alliansregeringen har gjort mycket för att stimulera medborgarna till ökade arbetsinsatser och att skapa nya förvärvsmöjligheter. Det är bra därför att alla i samhället tjänar på det, såväl bidragstagare som pensionärer och övriga skattebetalare. Nu är det dags för en ny statbudget inför 2010. Vi kristdemokrater anser att nu är det pensionärernas tur att dra det långa strået.

Skatter
Att gå till arbetet varje dag medför extrakostnader för den enskilde, jämfört med att leva på samhällets olika former av ekonomiska bidrag. Denna skillnad har rättats till av jobbskatteavdraget som ger minskad skatt för den som går till förvärvsarbete. Sverige hade en tid, under den socialdemokratiska regeringen, då det var mer lönsamt för den enskilde att gå på bidrag är att söka förvärvsarbete. Så vill vi inte ha det igen, ett samhälle där alla blir förlorare på grund av en krympande ekonomi.

Lågkonjunktur
Just nu går hela västvärlden igenom en aldrig tidigare skådad lågkonjunktur med ökad arbetslöshet som följd. Då är det extra viktigt att öka viljan hos arbetssökande att hitta nya jobb. Även i lågkonjunkturen är jobbskatteavdraget en riktig ”medicin” som alla har nytta av. Vi kan idag se en strimma av ljus mot bättre ekonomiska tider. Alliansregeringen har på ett bra sätt hanterat finanskrisen och nu förestår den tuffa uppgiften att lika bra klara lågkonjunkturen genom att stimulera ekonomin för minskad arbetslöshet, inte minst för ungdomar.

Pensionärernas tur!
Nu pågår regeringens höstbudgetering med ekonomisk planering inför 2010. Det ekonomiska utrymmet är naturligtvis begränsat efter den bekymmersamma finanskrisen, men för att öka tillgången på jobb genom ökad produktion behöver konsumtionen stimuleras. Det kan göras på olika sätt med pengar till kommuner och landsting eller genom ytterligare jobbskatteavdrag till dem som förvärvsarbetar.
Jag länge argumenterat, inom vår riksdagsgrupp, för att Sveriges pensionärer nu står på tur för ökad konsumtion genom skattesänkningar. Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund har nu inför höstbudgeten markerat vi kristdemokrater står upp för och kräver att ökade resurser ska gå till pensionärer och framför allt de ekonomiskt sämst ställda pensionärerna.

Kristdemokraterna och pensionärerna
Visst vi är det minsta partiet i regeringen och har därför ett begränsat. För oss är detta en angelägen etisk fråga, att de medborgare som har byggt upp vårt goda samhälle också ska ha en hög andel av den välfärd som nu utvecklas och produceras. Jag önskar få se fler debattörer och vanliga människor som tar till orda för att ge oss kristdemokrater ökat stöd inför såväl höstbudgetens innehåll som framtiden i denna viktiga fråga.