onsdag, juni 17, 2009

Demokratin måste segra i Iran

- Det är självklart att folk känner en ilska och frustration när det finns misstankar om att valet inte gått rätt till. Därför är det bra att rösterna nu räknas om i Iran.

Det säger Holger Gustafsson, riksdagsledamot och EU-politisk talesperson för Kristdemokraterna.

- De demonstrationer som pågått i huvudstaden de senaste dagarna har inte skådats sedan den islamiska revolutionen 1979. Jag känner en oro för de våldsamma demonstrationerna. Som framgått i media har många skadats och även har vissa dödsfall rapporterats i samband med demonstrationerna. Detta visar hur bräcklig den så kallade yttrandefriheten är i Iran.
- Den frustration som många känner i Iran där demokrati inte existerar och brott mot de mänskliga rättigheterna sker varje dag leder till att folk nu fått nog – ännu ett skenval accepteras inte utan istället höjs nu många röster.

- Det är viktigt att det sker en kontroll av hur valet har gått till och att det eventuella fusk som funnits utreds samt att rösterna räknas på ett korrekt sätt. Så länge det finns såhär klara misstanker om fusk måste världssamfundet följa utvecklingen och uttala vikten av att en intern utredning i Iran av oegentligheter i samband med valet måste ske. Väktarrådet ska veta att världen nu har ögonen riktade på Iran och följer det som sker, avslutar Holger Gustafsson.