måndag, oktober 05, 2009

Irländskt ja till Lissabonfördraget – ett stort steg i rätt riktning för oss alla i EU

2009-10-03

– Kristdemokraterna är mycket positiva till den irländska omröstningens resultat. Lissabonfördraget kommer att förenkla samarbetet i EU, effektivisera beslutsfattandet, öka öppenheten och de nationella parlamentens inflytande.

Det säger Holger Gustafsson, riksdagsledamot (KD) och utrikes- och europapolitisk talesperson för Kristdemokraterna, i en kommentar till valresultatet.– Det nya fördraget kommer att ge EU moderna institutioner och bättre arbetsmetoder så att man på ett effektivt och ändamålsenligt sätt kan lösa de problem som dagens verklighet ställer oss inför. EU-medborgarna vill att EU ska ta itu med sådana frågor som globaliseringen, klimatförändringen, befolkningsutvecklingen, säkerheten och energifrågorna. Lissabonfördraget stärker demokratin i EU och gör det lättare för EU att kontinuerligt arbeta för medborgarnas intressen.

– Det är för tidigt att idag säga hur valresultatet kommer att påverka Sveriges ordförandeskap men kanske kan fördragets införande bli en fråga som vi kan ro i hamn. Hur fallet än blir måste EU fortsätta arbetet med de viktiga framtidsfrågorna miljö, klimat och energi, den grova gränsöverskridande brottsligheten och en förstärkning av EU:s röst i världspolitiken, säger Holger Gustafsson.