torsdag, mars 04, 2010

Internetfriheten hotas även i Europa

"I dag är det få som inte erkänner Vitryssland vara Europas sista diktatur, samtidigt som många beslutsfattare i Europa verkar ha vant sig vid den situationen och slutat prioritera Vitryssland på sin politiska agenda.
Ett av de senaste inslagen i regimens försök att begränsa informationstillgången och regimmotståndarnas möjligheter att nå ut, är en lag som avser att sätta stopp för friheten på internet för landets medborgare."


Läs hela artikeln skriven tillsammans med Adina Trunk och Annelie Enochson i Dagen.