tisdag, januari 19, 2010

Artikel om bistånd i Dagen

För oss kristdemokrater är solidaritet med utsatta människor i andra delar av världen en oersättlig del av vår ideologi och politik. Detta ställer oss inför två valmöjligheter; att antingen ignorera människors lidande och helt koncentrera oss på våra egna livsprojekt, eller att i stället försöka bidra till att även utsatta människor ska ges möjligheten att lyfta sig ur fattigdomen. För oss är valet självklart; vi kommer aldrig att backa undan vårt moraliska ansvar att stötta våra medmänniskor, oavsett vilka nationsgränser som skiljer oss åt. Detta visar vi genom att se till att Sverige, även i tid av ekonomisk nedgång, värnar en ambitiös biståndspolitik, med ett garanterat enprocentmål av BNI.

Läs hela artikeln i Dagen.