torsdag, februari 18, 2010

Utrikespolitisk debatt

Herr talman! I kampen mot fattigdomen i världen har det gjorts framsteg, men fortfarande lever bedövande många människor i svält och armod. Finns den verkliga politiska viljan och ansvaret för detta?
De enskilda organisationerna utgör en ytterst viktig del i det bilaterala biståndsarbetet. Deras kunskaper, erfarenheter och kompetens ska tas till vara och användas vid genomförandet av såväl nationella som multinationella insatser.
Att bekämpa korruption är en central del av svensk utrikes- och biståndspolitik. Korruption undergräver biståndets effektivitet och förtroende.
Kristdemokraterna anser att svenskt utvecklingsbistånd i ökad grad måste riktas till kvinnor och kraftsamla i kampen mot hiv/aids – detta för att uppnå mänskliga resultat.


Läs båda anförandena här och här.