torsdag, februari 04, 2010

Bra att M nu ansluter sig till KD och prioriterar pensionärerna

Det är mycket glädjande att moderaterna nu ansluter sig till den kristdemokratiska linjen om att pensionärerna måste prioriteras när det gäller nya skattesänkningar. Det säger Holger Gustafsson, riksdagsledamot (KD), med anledning av statsminister Fredrik Reinfeldts uttalande på onsdagen om att pensionärerna går före med skattesänkningar framför löntagare som fått stora skattesänkningar.

- Det har kommit rapporter om att utvecklingen de kommande åren ser ut att bli mer positiv än vi vågat tro. Det är helt rätt att Sveriges pensionärer ska få ta del av detta och prioriteras. Skillnader i beskattning på löntagare och pensionärer ska minskas och elimineras. Men detta ska ske genom sänkta skatter för pensionärer - inte genom höjda skatter för de som arbetar. Här ser vi en tydlig skiljelinje mellan alliansen och de röd-gröna, avslutar Holger Gustafsson som fortsätter att arbeta för rättvisa för Sveriges pensionärer.