tisdag, januari 19, 2010

I höst måste Sverige välja väg inför framtiden

Sverige har drabbats av en internationell finanskris som inte lämnat någon oberörd. Vi vet att ekonomin återvänder till en normalsituation, men vi vet också att rätt politik får vändningen att komma snabbare och bli bättre. Kristdemokraterna ser därför tre viktiga uppgifter under kommande mandatperiod.

Ge alla större frihet
Att ge människor och familjer större frihet är ett mycket starkt kristdemokratiskt mål. Att sätta en gräns för när, var och hur politiken ska lägga sig i. För när politiken saknar gräns blir varje aspekt av livet ett problem som kan lösas med lagstiftning och skatter. Då blir det radikalt att påstå att föräldrar vet vad som är bäst för deras barn. Många menar istället att politiker ska styra och rätta till det som familjer har valt. Ändå står Kristdemokraterna fast vid just detta: att föräldrar, i allmänhet och för det mesta, vet vad som är bäst för deras barn.

En sådan utgångspunkt ställer krav på politiken. Krav på att låta bli att lägga sig i. Vi behöver fler arbetade timmar i Sverige sammantaget. Men svaret är inte att föräldrar ska få mindre tid med sina barn, utan att fler arbetar. Arbetslinjen är bra men den ska inte styra allt. De föräldrar som vill ska kunna vara hemma lite längre med sina barn. De pappor och mammor som vill dela lika på föräldraförsäkringen ska uppmuntras att göra det. De som inte vill dela exakt lika ska få låta bli.

Kristdemokraterna står också fast vid att sänkta skatter för vanliga människor ger fler möjlighet att ha marginaler för trygghet i vardagsekonomin. Trygghet handlar nämligen om att kunna möta livets utmaningar. Därför handlar trygghet till stor del om pengar. Bara den som aldrig haft tomt i plånboken kan väl hävda motsatsen.

Höjd kvalité på samhällsservice
Att höja kvaliteten på det som politiken faktiskt ska göra är absolut nödvändigt. Sverige behöver en politik som gör äldreomsorgen tryggare. Som ser till att köerna i sjukvården försvinner. Som ger lärarna tid för att förmedla kunskap och skapa arbetsro. Som ser till att sjukförsäkringar och andra trygghetssystem fungerar bättre. Som skapar möjligheter för polisen och domstolarna att göra sitt jobb. En politik som arbetar långsiktigt, som prioriterar utveckling och tillväxt och som tar miljön och hotet mot klimatet på allvar.

Detta är politikens verktyg

Att fördjupa ordning och reda i ekonomin efter finanskrisen och se till att det skapas nya jobb är politikens ansvar. Det behövs fler utbildningsplatser och bättre hjälp att lotsa personer till de jobb som finns. Men mest av allt krävs en politik som får företag att starta och växa.

Alliansregeringen har redan sänkt arbetsgivaravgifterna och bolagsskatten och tagit bort förmögenhetsskatten, som har utgjort hinder i näringslivet. Vi har infört Hus-avdraget och gjort hushållstjänster billigare. Valfrihetsreformer inom vård och omsorg har gett fler möjlighet att driva egna företag. Vi är på rätt väg, men mycket arbete återstår. Vi behöver bli bättre på att ta tillvara alla människors förmåga. Vi behöver fortsätta att förändra de skatter och regler som hindrar att nya jobb blir till.

Vägval i höst
Sverige står inför ett vägval. Vi kan välja att bygga vidare på en politik som ger människor mer att säga till om och där politiken avgränsas till sitt ansvarsområde. Eller så kan vi låta den röd-gröna politiken helt ta över både privat och offentligt liv. Vägvalet görs den 19 september 2010.

Publicerad i VGT 18/1