fredag, mars 12, 2010

Kristdemokraterna erkänner folkmordet 1915

- Sverige har av tradition och under bred partipolitisk enighet ansett att man inte genom riksdagsbeslut ska fastställa vad som är att betrakta som folkmord utan låta den frågan avgöras genom en folkrättslig process i internationell domstol. Denna princip har socialdemokraterna och alliansen varit enig om. Kristdemokraterna har under denna mandatperiod gjort en överenskommelse om att vidmakthålla den linjen. Samtidigt är vår uppfattning att de påtvingade förflyttningar och massakrer mot armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och pontiska greker som ägde rum 1915 och tiden därefter är att betrakta som ett folkmord.

De säger Holger Gustafsson, riksdagsledamot (kd) med anledning av voteringen om erkännande av folkmord idag.


- Kristdemokraternas partistyrelse har i ett ställningstagande uttalat att partiet anser att Sverige ska erkänna övergreppen 1915 på armenier, assyrier/syrianer//kaldéer och pontiska greker som ett folkmord. Givet det faktum att allt fler partier i riksdagen intagit samma hållning som kristdemokraterna i just det här specifika fallet, blev utgången av voteringen idag ett erkännande i kammaren. Vi i Kristdemokraterna tycker att detta skedde med för liten marginal, vi hade hoppats på en bredare majoritet i framtiden istället, avslutar Holger Gustafsson.

1 Comments:

Blogger Ontheroad said...

Holger:Jag har läst det du skriver flera gånger. Jag förstår det fortfarande inte. Det är möjligt att jag är ointelligent, men jag tror inte att jag är avsevärt dummare än flertalet andra. Kristdemokraterna erkänner folkmordet - därför röstar vi nej!? Den pedagogiska uppförsbacken är jag glad att jag slipper bestiga när detta ska förklaras för väljarna. Texten är så förvirrande att det utifrån den är helt omöjligt stt utläsa vad som är Kristdemokraternas linje och hur våra ledamöter röstade i frågan. Dimridåerna är tjockare än i Lützen! Vidare beklagas det att beslutet togs med så liten majoritet. Ja, och vad beror det på? Hade hela riksdagsgruppen haft samma kurage som Annelie Enochsson så majoriteten blivit avsevärt större. Jag tror tyvärr att agerandet riskerar att skada förtroendet för oss och späda på politikerföraktet. Man kan inte mena ja och säga nej. Detta är vad alla KD-ledamöter utom en gjorde. Överskriften är dessutom ett svårslaget exempel på hyckleri.
För vår överlevnads skull hoppas jag på större tydlighet framöver.

7:04 fm  

Skicka en kommentar

<< Home