måndag, mars 22, 2010

Kristdemokraterna släpper jordbruksrapport

Vi vill att EU skall fortsätta med en gemensam jordbrukspolitik som ger växtkraft i hela Sverige och Europa. De liberala attackerna mot jordbruket bör avfärdas.

Det säger Holger Gustafsson, kristdemokratisk riksdagsledamot och talesperson i Europapolitiska frågor, med anledning av att Kristdemokraterna idag presenterar rapporten: Framtidens jordbruk.


- Nästa en miljard människor hungrar. Ändrade matvanor med mer kött medför en ökad efterfrågan på jordbruksmark för foder. Jordbruksproduktionen måste samtidigt anpassas till förändringar i klimatet, ett hållbart utnyttjande av resurserna mark och vatten samt en bibehållen biologisk mångfald. Klimatförändringen riskerar att leda till minskade skördar i länderna närmare ekvatorn. De tempererade länderna, däribland EU-länderna, kommer att spela en större roll för livsmedelsproduktionen.

- Samhället måste vara berett att betala för de samhällstjänster som bara lantbruket kan leverera. Vi vill ha en levande landsbygd och den biologiska mångfald som följer med kulturlandskapet. Allt fler efterfrågar idag mer närproducerad mat. Då kan vi inte försämra möjligheterna till livsmedelsproduktion i Sverige.

- Vi anser att EU även fortsättningsvis skall ha en gemensam jordbrukspolitik. En nationalisering av jordbrukspolitiken skulle sannolikt innebära ökade subventioner och regleringar, det vill säga minskat utrymme för normala marknadsmekanismer. Mindre länder, däribland Sverige, skulle missgynnas.

Rapporten har tagits fram av riksdagsledamöterna Holger Gustafsson Skaraborg, Irene Oskarsson Jönköping, Otto von Arnold Skåne och Lars Gustafsson Halland.

Rapporten finns att ladda ner här: http://www.kristdemokraterna.se/Rapporter/Jordbruk2010

1 Comments:

Blogger jonatanh said...

Hej Holger!

Tack för en intressant rapport. Några frågor.

Ni drar inte några längre gående slutsatser utifrån konsekvenserna av mindre bördig jord på södra halvklotet och mer i norra Europa/Nordamerika. Hur mycket är det rimligt att produktionen i Sverige måste öka, och hur går det ihop med andra mål för jordbruket, som att skydda olika kulturella värden?

-Vilka särskilda riktade åtgärder som skall kompensera länder som förlorar relativa exportfördelar mot EU kan/bör införas när importtullarna slopas?

-Ni preciserar inte vad ni vill ha för krav på ursprungsmärkning. Vilka livsmedel skall den gälla, och vad skall den innehålla? Alla köttslag? Även stapelvaror?

Vore intressant att höra om du funderat något kring dessa teman!

Hälsningar,
Jonatan Hedin

10:38 em  

Skicka en kommentar

<< Home