tisdag, september 07, 2010

Ge äldre rätt att jobba längre

Vi svenskar lever generellt längre och är också allt friskare längre upp i åldrarna. Äldre har en oerhörd kompetens och erfarenhet som inte bör gå förlorad. Vi kristdemokrater har arbetat för att äldre ska ha möjlighet att jobba längre – självklart under förutsättning att man själv vill. En del kanske vill trappa ner men ändå behålla en fot kvar på arbetsmarknaden. Alliansregeringen har under de senaste åren infört ett dubbelt jobbskatteavdrag som har ökat drivkrafterna för äldre att jobba kvar lite längre. Vi har också tagit bort den särskilda löneskatten för personer över 65 år vilket gjort att kostnaderna för att anställa äldre personer är lägre än innan. Regeringen har nu kommit överens om att rätten att kvarstå i anställning ska finnas till 69 år istället för dagens 67. Detta är ett steg i riktning, med ökad valfrihet, och mot ett samhälle som bättre tillvaratar äldres kompetens.

Holger Gustafsson, riksdagsledamot och kandidat till riksdagen i höstens val för
Kristdemokraterna i Skaraborg

publicerad i VGT 6/9