fredag, september 03, 2010

Mer bistånd via civila organisationer

Skriver i Dagen idag tillsammans med Stefan Attefall och Liza-Maria Norlin.

"Kristdemokraterna är stolta över att framgångsrikt ha varit en drivande kraft för ett generöst bistånd under den gångna mandatperioden. Alliansen är den första svenska regering som lyckats upprätthålla enprocentmålet under en hel mandatperiod. Vi har visat att biståndet kan vara både generöst och av hög kvalitet.

Nu höjer vi ribban ytterligare. I Alliansens valmanifest, som presenterades 26 augusti, har vi nu lyckats driva igenom konkreta förslag för att stärka det civila samhällets roll i biståndet."


Läs artikeln här.