onsdag, juni 02, 2010

Sverige i EU hotat vid maktskifte

EU-samarbetet har under mandatperioden lett fram till många betydelsefulla resultat. Med alliansregeringen deltar Sverige mer aktivt i europapolitiken än tidigare. Vi engagerar oss tidigt när man kan göra skillnad för att påverka resultaten i rätt riktning. Det har gett resultat.

Mot oss står en vänsteropposition som är djupt splittrad i flera sakfrågor på EU-området men framförallt oenig i den grundläggande frågan om Sverige ska vara med i EU eller inte.

Läs hela artikeln på Newsmill skriven tillsammans med Birgitta Ohlsson, (FP), EU-minister, Anna Kinberg Batra (M), riksdagsledamot och ordförande riksdagens EU-nämnd och Staffan Danielsson (C), riksdagsledamot och ledamot av riksdagens EU-nämnd