måndag, maj 31, 2010

Vi tar avstånd från våldshandlingar

- Vi tar avstånd från de våldshandlingar som skett i samband med bordningen av Ship to Gazas fartyg. Det är oacceptabelt. Det är viktigt att det nu utreds vad som har hänt. Jag delar Carl Bildts uttalande att om detta har skett på internationellt vatten så får det än allvarligare konsekvenser och det tillhör de saker som vi måste få klarhet i snarast. Om det var på internationellt vatten så var bordningen en onödiga provokation från Israel som dessutom stider mot internationellt rätt.

De säger Holger Gustafsson, riksdagsledamot (KD) i utrikesutskottet och talesperson i utrikes- och EU-frågor.


- Gällande situationen på Gaza krävs ett omedelbart, uthålligt och ovillkorligt öppnande av gränsövergångar för att släppa in humanitär hjälp, kommersiella varor och personer till Gaza, avslutar Holger Gustafsson.

1 Comments:

Anonymous Ibbe said...

Bra med ett avståndstagande men inom partiet finns flera bl.a Annelie Enochson som har helt andra åsikter på sin blogg. Självklart får alla ha sin egen uppfattning men som riksdagsledamot och offentlig person bör man stå i linje med sitt eget parti. En ockupationsmakt är just det och så länge man inte fördömmer det är trovärdigheten lika med noll. Alla länder har rätt att ha ett försvar men inte någon rätt att ockupera och förtrycka andra.

7:12 fm  

Skicka en kommentar

<< Home