fredag, maj 21, 2010

Ändra beskattningen av stiftelser

En stiftelse som bedriver religiös verksamhet är inte skattebefriad. Det är däremot ett trossamfund. Detta gäller oavsett om det är så att ett trossamfunds förvaltar stiftelsens medel och bedriver den faktiska verksamheten. Jag tycker det är hög tid att se över detta och se till att reglerna blir likvärdiga när det gäller beskattning. Det säger Holger Gustafsson, kristdemokratisk riksdagsledamot med anledning av att han ställt en skriftlig fråga till finansminister Anders Borg.

- Utredningen "Moderniserade skatteregler för ideell sektor" innehåller flera förslag som kan råda bot på denna inkonsekvens. Ett av förslagen är just att beskattningsreglerna ska vara så lika som möjligt för stiftelser och ideella organisationer/trossamfund. Utredningen har varit ute på remiss med överlag positiva svar. Förslaget bereds i regeringskansliet och Anders Borg har sagt att det kommer att ta mycket lång tid innan reglerna kan ändras, fortsätter Holger Gustafsson.

- Jag anser att det är av oerhörd vikt att förslagen inte fastnar utan att vi så snabbt som möjligt kan få ändra regler på detta område. Därför har jag frågat finansminister Anders Borg när reglerna kan ändras, avslutar Holger Gustafsson.