tisdag, februari 28, 2006

Boendegaranti för äldre

Efter elva år med en (s)-regering har äldreomsorgen stora brister. Ensamhet och isolering plågar många äldre svårt. Vårdbehövande får inte den vård och omsorg de har rätt till och ansvaret vältras över på anhöriga i alltför hög grad.

Det har blivit allt svårare att få äldreomsorg. Inför valet 2002 lovade socialdemokraterna 10 000 nya platser i äldreboenden. Resultatet hittills är 13 500 färre!

Under 1980-talet fick de äldre kämpa för sin rätt att få bo kvar hemma. Tjugo år senare är problemet det motsatta. Kristdemokraterna vill därför införa en boendegaranti inom äldreomsorgen som innebär att den som är 85 år eller äldre är garanterad plats på anpassat boende.