tisdag, februari 21, 2006

Mer kunskap – En modern svensk utbildningspolitik

Sverige behöver mer kunskap, både för att vi ska nå framgång och välstånd som nation och för att varje individ har rätt till bildning och utveckling. Därför har Allians för Sverige presenterat en rapport om hur vi vill utforma vår gemensamma skolpolitik.

För oss inom Allians för Sverige är det viktigt att ingen elev ska behöva gå osedd genom grundskolan. Elever ska få stöd tidigare än idag för att fler ska nå målen. Därför måste elevernas kunskaper utvärderas genom prov och betyg tidigare än idag.

Rapporten innehåller 143 punkter med förslag. Några av dessa återges nedan.
  • Skolstart ska kunna ske på höst- eller vårtermin för sex- och sjuåringar
  • Betyg införs fr.o.m år 6
  • Fler betygssteg
  • Lärares befogenheter för att upprätthålla ordning och trygghet ska öka
  • Skolk ska redovisas i elevernas betyg
  • Endast behöriga lärare ska kunna tillsvidareanställas