fredag, februari 24, 2006

Regeringen bluffar om fler poliser

Socialdemokraternas vallöfte år 2002 om 4 000 nya poliser under mandatperioden är en bluff. För i takt med att nya poliser utbildats så har äldre erfarna poliser förtidspensionerats och civilanställda sagts upp.

Antalet anmälda brott i Västra Götaland har ökat med sex procent de senaste tio åren. Men antalet poliser ökar inte i takt med brotten, tvärtom. Polismyndigheten i Västra Götaland har anställningsstopp. Det innebär att polisen saknar möjlighet att anställa nyutbildade poliser. För detta bär regeringen och socialdemokraterna skulden och ansvaret.

Kristdemokraterna vill bryta denna trend och kräver krafttag mot brottsligheten. Vi kräver 20 000 poliser senast år 2010. Av dessa ska en polis per tusen innevånare vara närpolis.

Polisen är den myndighet som i flera år i rad fått sämst betyg av dem som kommit i kontakt med myndigheter. Ytterst är detta socialdemokraternas ansvar. Det är därför dags att befria socialdemokraterna från det ansvar som de inte tagit. Det är hög tid för en ny regering.

Foto: Polisen.se