tisdag, februari 21, 2006

Socialdemokratisk jämställdhet i praktiken

Socialstyrelsen beskriver i en ny nationell rapport hur de svenska samhället passiviserar handikappade kvinnor jämfört med män. Medan män får bostad och jobb erbjuds kvinnor färdtjänst och sjukersättning. Granskningen visar också att män får särskilt boende medan kvinnor erbjuds stöd i hemmet.

Att kvinnor i vården får sämre behandling än män har tidigare uppmärksammats. Men att detta får lov att fortsätta är oacceptabelt. Att handikappade kvinnor, som redan är en utsatt grupp just på grund av sitt handikapp, utsätts för denna typ av systematisk diskriminering är inte acceptabelt.

Sedan socialdemokraterna återtog makten 1994 har det varit mycket tal om jämställdhet och att ha ett feministiskt perspektiv på politiken. Mycket har sagts men lite har hänt. Det som händer går systematiskt i fel riktning. Vi behöver en ny regering för kvinnornas skull!