onsdag, februari 22, 2006

Sverige står inför stora utmaningar

En vanlig dag går runt en och en halv miljon vuxna inte till jobbet eller arbetar mindre än de skulle önska. Den socialdemokratiska regeringen klarar inte jobben. Deras politik skapar inte jobb. Det lönar sig för dåligt att arbeta och att man inte vill starta och driva företag som anställer fler.

För att möta dagens och morgondagens utmaningar behövs en politik för arbete och trygghet som gör det mer lönsamt att arbeta, mer attraktivt att anställa och enklare för den som förlorat jobbet att ta sig tillbaka till arbetsmarknaden. I dagarna har Allians för Sveriges tillväxtgrupp presenterat en politik för arbete och tillväxt.

Vi vill underlätta för fler äldre att på sina villkor stanna kvar längre på arbetsmarknaden. Allians för Sverige lägger en rad konkreta förslag, tex:
  • Vi vill införa ett jobbavdrag, vilket bl.a. innebär att äldres inkomster upp till ca 60 000 kr
    skattebefrias
  • Vi vill slopa arbetsgivaravgiften för äldre
  • Vi vill förbjuda diskriminering till följd av ålder
  • Vi förstärker satsningen för att snabbare få tillbaka långtidsfrånvarande till arbetsmarknaden
  • Vi vill inrätta ett äldreråd