fredag, mars 10, 2006

Sossarna klarar inte ungdomsarbetslösheten

Närmare 40 000 ungdomar är i dag öppet arbetslösa. Det är en ökning med hela 30 procent sedan hösten 2002. Men det är inte bara antalet öppet arbetsslösa som ökar. Det gör även antalet ungdomar i ams-åtgärder, antalet långtidsarbetslösa och antalet deltidsarbetslösa. Att den socialdemokratiska regeringen låter en hel generation stå utanför arbetsmarknaden är oerhört allvarligt. Hur tänker regeringen underlätta för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden? Det har jag i dag frågat arbetsmarknadsminister Hans Karlsson. Det skall bli mycket intressant att få läsa hans svar.

Läs mer här