torsdag, mars 09, 2006

Förbättra kontrollen av fosterfamiljer

Medlemmar i frivilligorganisationen "Stulen barndom" vittnar om hjärtskärande behandling av fosterbarn. Det handlar om fosterbarn som utnyttjas som sexslavar, sätts i tvångsarbete och/eller misshandlas.

Fosterfamiljer som tar emot barn som farit illa är oumbärliga och de är värda samhällets stöd och uppskattning. De erbjuder trygghet och stabilitet åt barn som blivit offer för alltifrån olyckliga omständigheter till missbruk, bristande omsorg och regelrätta övergrepp. För dessa barn är det av största vikt att den familj som de kommer till kan erbjuda ett pålitligt och långvarigt stöd, samt mycket kärlek och tålamod.

Att frivilligorganisationen Stulen Barndom vittnar om brister i hanteringen av fosterfamiljer är synnerligen allvarligt. Kontrollen av fosterfamiljer måste öka, för barnens skull.