tisdag, april 11, 2006

Bodström bossar över polisen

Jag har tillsammans med Bosse Bergsten, kommunalråd i Götene, ofta ställt Thomas Bodström till svars för polisbristen i Götene. Men ibland möter jag människor som ifrågasätter detta. Men visst är det Bodström som har det högsta ansvaret och beslutsmakten över Sveriges poliskår. Han har självklart möjligheten att besluta över antalet poliser i vårt land, dels genom resursfördelning och dels genom regeringens årliga regleringsbrev till Rikspolisstyrelsen som ger regeringen stort utrymme till påverkan. I regleringsbreven anges bl.a. målen för polismyndigheternas verksamhet, hur stora anslag myndigheterna får använda och vilket resultat som förväntas.

Det finns idag alltför få poliser. Socialdemokraternas stora vallöfte år 2002 var att Sverige skulle få 4 000 nya poliser under mandatperioden. Detta vallöfte var en bluff. För i takt med att nya poliser utbildats så har äldre erfarna poliser förtidspensionerats och civilanställda har sagts upp.

Kristdemokraterna kräver krafttag mot brottsligheten. Vi kräver 20 000 poliser senast år 2010. Av dessa ska en polis per tusen innevånare vara närpolis. Närpolisen är viktig inte minst för att förebygga brott tillsammans med enskilda, myndigheter och organisationer inom varje närpolisområde.

Thomas Bodström ska inte slippa undan sitt ansvar. Han bossar över polisen och har makten att förändra situationen. Vi beklagar att han inte har gjort så.

Foto: Regeringen.se