onsdag, april 12, 2006

Nuder sviker de arbetslösa

Så har finansminister Pär Nuder och hans vänsterkartell presenterat sin vårbudget. Innehållet liknar mest en hastigt tillagad soppa av bidragshöjningar till diverse väljargrupper. Studenter får en hundralapp mer till nudlar, pensionärer kan få 80 kronor mer i bostadstillägg och landsbygden ska dela på en miljard. Det kan ställas mot de krav som Kristdemokraterna länge drivit – höjd bidragsdel och avskaffat fribelopp i studiemedlen, höjd garantipension på 300 kronor i månaden, sänkt skatt till alla pensionärer samt 9 miljarder mer till kommuner och landsting de närmaste åren.

Vårbudgeten innehåller samtidigt inte ett enda verkningsfullt förslag riktat mot de 1,5 miljoner vuxna svenskar som inte har ett jobb att gå till. Det enda som föreslås för väljarna i utanförskap är 1000 tillfälliga plusjobb för arbetslösa ungdomar.

Åtgärderna i budgeten förstärker bilden av att Nuder och hans socialdemokrater intresserar sig mer för vilka väljargrupper man kan smörja, än för de människor som inte får komma till sin rätt i dagens Sverige. Varför är det annars femtonde gången i rad som vänsterkartellen presenterar en budget med bara bidrag och åtgärder – inga förslag som får arbetsgivare att anställa och skapa nya, riktiga jobb i Sverige?