onsdag, juni 14, 2006

Befria bönderna från byråkratin!

Skaraborgs bönder och småföretagare tvingas till en orimlig byråkrati. Enligt LRF styrs en mjölkbonde av 53 regelverk och 124 informationskrav. Det kan inte vara rimligt att bönder och småföretagare får lägga så mycket av sin arbetstid på administrativt arbete!

På gårdagens sammanträde med EU-nämnden, frågade jag statsministern hur han vill förändra situationen för Skaraborgs småföretagare.

Frågan bifogas här i sin helhet

Lissabonstrategin skall främja företagande, jobb och tillväxt. I det paketet ligger att förenkla för företagare att starta och driva företag för nya jobb och ökad tillväxt.

I Sverige har det suttit en s.k. ”regelförenklingsgrupp” med målet att reducera överbyråkrati och papperskrångel för främst småföretagare. Resultatet har varit så magert att min bedömning är att fler regler tillkommit än vad som tagits bort.

Igår var jag i en debatt är en bonde visade mig den papperslunta på cirka 10 cm som krävs för att bedriva produktion av köttdjur i Skaraborg. Det var rapporter till svenska myndigheter med adress till både EU inte minst till SCB.

Herr statsminister:

När skall arbetet med Lissabonstrategin nå bönder och småföretagare i Skaraborg, för att underlätta nya jobb och tillväxt?