onsdag, maj 31, 2006

Kristdemokraterna har förslagen

När en av tre ungdomar står utanför den ordinarie arbetsmarknaden krävs nya grepp. Kristdemokraterna har redan föreslagit att bl.a. bemanningsföretagen borde engageras mer för att förmedla jobb till ungdomar. Det är alltid de med minst erfarenhet och kontakter som behöver extra hjälp.

Det är skandal att vi mitt uppe i en stark högkonjunktur har en ungdomsarbetslöshet på rekordnivåer. Den öppna ungdomsarbetslösheten har ökat med 30 procent sedan valet 2002. Även i Stockholmsområdet har arbetslösheten bland unga ökat med 50 procent. I åldersgruppen under 30 år är så många som 109 000 arbetslösa – det är lika många som bor i Umeå kommun, en av Sveriges större kommuner.

Regeringens eget mål om att halvera ungdomsarbetslösheten har fullständigt misslyckats.
Kristdemokraterna har ett akut fempunktsprogram för att motverka den skenande ungdomsarbetslösheten:

1. Utmana bemanningsföretagen att med ersättning efter prestation få ut arbetslösa ungdomar i arbete.

2. Inför en ordentlig lärlingsutbildning i gymnasieskolan och i arbetsmarknadspolitiken.

3. Nystartsjobb för 20-24-åringar med slopad arbetsgivaravgift.

4. Utveckla ungdomspraktiken.

5. Stoppa regeringens försämringar av möjligheterna till säsongsarbeten och visstidsanställningar, samt skrota förslaget om lagstadgad rätt till heltid, vilket gör det svårare för ungdomar att få in en fot på arbetsmarknaden.