fredag, juni 02, 2006

Värdighetsgaranti

Sverige är ett bra land att leva i. Men många känner oro för sitt eget åldrande och för kvalitén inom äldreomsorgen. Kristdemokraterna vill ha en politik som garanterar en värdig och trygg äldreomsorg. Vi vill sätta människovärdet i centrum. Vi vill låta alla äldre själva bestämma utformningen av sin vård och omsorg och vem som ska komma på besök den dag hemtjänsten behöver anlitas.

Vi kristdemokrater vill att alla kommuner ska införa en värdighetsgaranti som ger besked om vad du kan kräva av äldreomsorgen. Exempelvis att det ska finnas eget rum för alla som så önskar, att det ska finnas tillräckligt med personal för att hjälpa till med mat och dryck, att varje boende känner sig ompysslad, observerad och personligt tilltalad och att ingen behöver dö i ensamhet.